Kappa- och Lambdakedjor/Krea, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Beställs som U-Kappa,-Lambda/Krea. Besvaras med ingående analyser.
Indikationer / kompletterande analyser:
Uppföljning av känd M-komponent av lätta monoklonala immunoglobulin-kedjor. För hematologiska kliniker.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Konsult
Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Patientanvisning finns för stickprov urin.
Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör.
Förvara och skicka urinen kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:
U-Kappakedjor/Krea  saknas
U-Lambdakedjor/Krea  saknas
U-Kreatinin  saknas
U-Kappakedjor  < 10 mg/L
U-Lambdakedjor  < 10 mg/L
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja