Endogen trombinpotential, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ETP
Rapportnamn: Beställs som P-ETP. Besvaras som P-ETP, AUC och P-ETP, Cmax
Indikationer / kompletterande analyser:
Endogen trombinpotential (ETP) metoden mäter trombingenerering. ETP avspeglar balansen mellan pro- och antikoagulanta processer och kan användas för att identifiera hypo- eller hyperkoagulation. ETP kan också vara av värde för klinisk diagnos, för läkemedelsmonitorering eller i epidemiologiska studier. Resultaten av ETP anges som area under kurvan (AUC) och max trombingeneration (Cmax).

ETP i olika tillstånd har utvärderats i flera forskningsstudier, men fokuset har varit på monitorering av patienter som behandlas med antikoagulanta läkemedel, patienter med risk för venös trombosrecidiv och hos bärare av protrombin G20210A-mutation. Det kan också vara av värde att mäta ETP hos personer med blödarsjuka. Det kan hjälpa för bedöming av trombin generering och svar på behandling med "by-pass" läkemedel (NovoSeven och FEIBA) hos patienter med hemofili och FVIII/FIX-inhibitorer.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
 
Följande adekvata uppgifter måste anges på remissen: 
- Misstänkt koagulationsrubbning (blödning/trombos).
- Känd blödnings-/trombosbenägenhet (hos patienten/familj).
- Antitrombotiska läkemedel.
- Substitution (plasma-/trombocytkoncentrat, faktorer).
 
Provtagning:
Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:
Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska dubbelcentrifugeras inom 30 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.
- Centrifugeras vid 2000 x g och 15 °C under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 °C i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
- Centrifugera plasman igen vid 2000 x g och 15 °C under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 °C i 10 minuter). Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör. Rören fryses omedelbart i -70°C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: %
 P-ETP, AUC  87-128
 P-ETP, Cmax  82-119
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej