Endogen trombinpotential, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ETP
Rapportnamn: Beställs som P-ETP. Besvaras som P-ETP, AUC och P-ETP, Cmax
Indikationer / kompletterande analyser:
Endogen trombinpotential (ETP) metoden mäter trombingenerering. ETP avspeglar balansen mellan pro- och antikoagulanta processer och kan användas för att identifiera hypo- eller hyperkoagulation. ETP kan också vara av värde för klinisk diagnos, för läkemedelsmonitorering eller i epidemiologiska studier. Resultaten av ETP anges som area under kurvan (AUC) och max trombingeneration (Cmax).

ETP i olika tillstånd har utvärderats i flera forskningsstudier, men fokuset har varit på monitorering av patienter som behandlas med antikoagulanta läkemedel, patienter med risk för venös trombosrecidiv och hos bärare av protrombin G20210A-mutation. Det kan också vara av värde att mäta ETP hos personer med blödarsjuka. Det kan hjälpa för bedöming av trombin generering och svar på behandling med "by-pass" läkemedel (NovoSeven och FEIBA) hos patienter med hemofili och FVIII/FIX-inhibitorer.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Följande adekvata uppgifter måste anges på remissen: 
- Misstänkt koagulationsrubbning (blödning/trombos).
- Känd blödnings-/trombosbenägenhet (hos patienten/familj).
- Antitrombotiska läkemedel.
- Substitution (plasma-/trombocytkoncentrat, faktorer).
 
Provtagning:
2 st Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.
 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 • Ange provtagningstid. 
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.​
Centrifugerat och avhällt prov:
 • ​Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av fryst prov:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: %
 P-ETP, AUC  87-128
 P-ETP, Cmax  82-119
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej