Karolinska Institutet
 
Karolinska Universitetssjukhuset, det ledande sjukhuset inom vård, forskning och utbildning
Karolinska Institutet Till Karolinska Institutet
Karolinska Institutet To Karolinska Institutet
 
Karolinska Universitetssjukhuset, det ledande sjukhuset inom vård, forskning och utbildning Till Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset To Karolinska University Hospital
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande universitetssjukhus.

Karolinska Institutet är ett av Europas mest framstående medicinska universitet.

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar för att skapa goda förutsättningar för
utbildning, forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Genom vår nära samverkan kan vi bättre nyttja våra
forskningsresurser till att förbättra människors hälsa.