Läs mer

Transplantationskirurgiska kliniken

Transplantationskirurgiska kliniken ansvarar för alla njur-, bukspottkörtel och öcellstransplantationer i Stockholmsregionen. Kliniken är tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ansvarig för alla levertransplantationer i Sverige. Hjärttransplantationer görs i samarbete med kardiologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Thoraxkirurgisk samarbetspartner är Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Uppskattningsvis transplanteras cirka 50 000 organ i världen varje år. Av dessa utgör njurtransplantation ungefär 60 procent.

Transplantationer i Sverige
Tabellen visar antalet transplanterade patienter i Stockholm och i Sverige till och med år 2013 (uppgifterna hämtade ur Svenskt Transplantationsregister). 

 

Karolinska Huddinge

Sverige

Njurar totalt   
- från avliden givare
- från levande givare
3183  
2116     
1067
13771   
9761  
4010
Lever 1222* 2670
Bukspottkörtel 204 594
Bukspottkörtelöar 28 76
Hjärta 73 940
Lunga   802 
Hjärta+lunga   45
Tarm 1 29

* Dessutom utfördes 51 levertransplantationer i ett samarbete med Uppsala under perioden 1988-1998.

Transplantationskirurgiska kliniken

Kliniken ingår även i Levercentrum - ett multidisciplinärt centrum för patienter med leversjukdom.

Uppdaterad
2014-09-01
Informationsansvarig
Transplantationskirurgiska kliniken

Kontaktinformation

Verksamhetschef
Gunnar Söderdahl
Skicka e-post

Njursektionen
Lars Wennberg, överläkare, sektionsansvarig
Skicka e-post

Leversektionen
Bo-Göran Ericzon, professor, sektionsansvarig
Skicka e-post

Telefon
08-585 825 93

Så når du oss

Transplantationsjubileum 23 oktober

  • 50 år sedan första njurtransplantationen
  • 40 år sedan första bukspottkörteltransplantationen
  • 30 år sedan första hjärttransplantationen
  • 30 år sedan första levertransplantationen

Detta firas med ett seminarium för personal, patienter och allmänhet i Aula Medica, Karolinska Institutet, torsdag 23 oktober kl 13.00-16.30

Läs mer på www.transplantationsjubileum.se

Har du frågor om organ- och vävnadsdonation?

Nya Donationslinjen är en telefonservice riktad till allmänheten. Hit kan du vända dig för att snabbt och enkelt komma i kontakt med personal som är insatt i donationsfrågorna


Telefon 020 – 67 77 77
Öppen vardagar 9 -16

Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen ger en möjlighet för vårdgivare att ta del av information om dig som patient oberoende av var du vårdas.

Information till dig som är patient

Journalservice

Här hittar du information angående spärrhantering, register- och loggutdrag samt journalrekvisition

Till Journalservice