Om Utveckling och Innovation

Vi arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för morgondagens patienter. 

Utveckling och Innovation samordnar innovationsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset, etablerar nationella och internationella samarbeten och driver utvecklingen genom att identifiera nya innovationsområden.

Innovationspartnerskap

Sjukvårdens egna medarbetare är en viktig resurs i förbättringsarbetet, men fler perspektiv ger mer innovativa lösningar på vårdens behov – och det är nödvändigt för att klara de stora utmaningar vården står inför. En viktig uppgift är därför att etablera nationella och internationella samarbeten mellan industrin, akademin och vården.

Morgondagens sjukvård utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och Karolinskas kliniker, forskare och patienter. Det ger innovationer som vården behöver – och efterfrågar.

Ett partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset ger samarbete med ett av Europas största universitetssjukhus – 15 300 medarbetare, vid 70 kliniker och 1,5 miljoner patientbesök per år. I vår verksamhet ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige.

Vårdens behov – nu och i framtiden

Målet för samarbetet med strategiska partners inom industrin är att ta fram innovationer som vården behöver. Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

Utveckling och Innovation

  • Arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att skapa bästa möjliga vård för morgondagens patienter.
  • Är en central stab som samordnar utvecklings- och innovationsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Etablerar nationella och internationella samarbeten mellan industri, akademi och sjukvård.
  • Driver utvecklingen genom att identifiera nya innovationsområden.

 

Innovationspartnerskap

Aktuellt från Innovationsplatsen