eHälsa och strategisk IT

Vi ser till att Karolinska Universitetssjukhuset har väl fungerande och patientsäker IT- och telekommunikation. Våra tjänster ska ge rätt information till rätt person vid rätt tillfälle och skapa största möjliga nytta – idag och i framtiden.

Vi tar fram och driver igenom strategier för eHälsa och IT och ansvarar för att utforma, förvalta och tillämpa ramverken för arkitektur, säkerhet och teknik.

Utvecklar morgondagens lösningar

Informatik blir allt viktigare i vården och vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete med målet att ligga i framkant. Tillsammans med interna och externa samarbetspartners utvecklar vi den infrastruktur och de IT-tjänster sjukhuset behöver, idag och imorgon.

Externa partners välkomnas via Innovationslabbet för eHälsa, som drivs tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Innovationslabbet är en ingång till samarbete mellan industri, akademi och vård inom ehälsoområdet.

Förvaltar och vidareutvecklar dagens lösningar

eHälsa och strategisk IT leder och bemannar förvaltnings- och utvecklingsuppdrag för verksamhetens befintliga lösningar. Och tillsammans med våra leverantörer säkerställer vi välfungerande och patientsäkra tjänster.

Mer information om eHälsa och IT

Kontakt

Karolinska Universitetssjukhuset
eHälsa och strategisk IT
Norra stationsgatan 69

171 76 Stockholm
Telefon: 08-517 700 00

E-post: eHälsa och strategisk IT