Hemsjukvård

Hemsjukvårdsenheten inom Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetsjukhuset upphör från med 1 september 2016

Efter 25 år kommer den Medicinsk teknisk enheten för Hemsjukvård att upphöra då andra rutiner införs för medicinsk apparatur i hemmet.

Den 1 september 2016 kommer Hjälpmedels Stockholm att ta över det arbetet med medicinsk apparatur i hemmet (så kallad MAH) som hemsjukvårdenheten utfört i egen regi.

De har från och med 1 september 2016 uppdraget från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ansvara för denna utrustning i hela länet och inte bara för södra länet.

Vi tackar för gott och givande samarbete med Hjälpmedel Stockholm och klinikerna på Karolinska, Södersjukhuset, Danderyd, sjukhem mfl under de gångna åren. Vi vill även rikta ett stort tacka till "våra" brukare för den givande erfarenhet ni har gett oss genom åren.

Vi önskar lycka till i framtiden för den nya och utökade verksamheten hos Hjälpmedel Stockholm

Tack alla för dessa år.
Personalen på Hemsjukvårdsenheten Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetsjukhuset

Nya kontaktvägar och telefonnummer från 1 september 2016

För Brukare:
Telefonnummer: 08-123 675 00
Adress: Sundbybergsvägen 1 i Solna
För mer information se Hjälpmedel Stockholms hemsida http://hjalpmedelstockholm.se

För Kliniker på sjukhuset
MT Elektroteknik Telefonnummer Huddinge 585 85299 Solna 571 729 55

 

 

Hemsjukvården arbetar med installation, underhållning och reparation av andningsutrustning som används i hemmet samt utbildar kliniker, patienter och anhöriga.  Exempel på utrustningar är ventilatorer, ultranebulisatorer, syrgaskoncentratorer och övervakningsutrustning.
Vi har även avtal med ett antal sjukhem i södra Stor-Stockholm, från Gamla Stan och söderut mot Nynäshamn och Södertälje.

 

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Ali Latifi-Yaghin
E-post: Ali Latifi-Yaghin