Innovationshubben – för dig inom näringslivet

Nu har ditt företag möjlighet att ligga steget före i er affärsutveckling genom att medverka i Innovationshubben. Vården står inför många utmaningar.

Vi har en åldrande befolkning och vårdplatserna blir färre samtidigt som kraven ökar på fler specialister, en effektivare och bättre vård samt kortare vårdtider – och framförallt en säker och jämlik vård för alla. Ett viktig97dgt utvecklingsområde är vård på distans, även kallat telemedicin. Det flyttar vården närmare patienten, antingen till hemmet eller genom att göra specialiststöd tillgänglig på en vårdinstans nära patienten.

För att kunna genomföra en effektiv och kvalitativ vård på distans krävs nya arbetsmetoder och nya produkter. Företag som idag utvecklar vårdprodukter och tjänster av olika slag är oerhört viktiga i detta arbete. Genom att nära samarbeta med vården kan ditt företag få en inblick i vårdens utmaningar och en tidig indikation om vårdens behov av nya tjänster och produkter.

Ger ditt företag direktkontakt med vården

Innovationshubben är ett nav för innovativa idéer med mål att skapa en av världens bästa miljöer för utveckling av vård på distans.Innovationshubben ska agera inkubator och stödja olika vård på distans-projekt från idé genom utveckling till nationell implementation.

Utveckling sker i ett nära samarbete mellan vård, näringsliv, akademi och patient. Förhoppningen är att de flesta av Sveriges landsting och sjukhus men även vårdcentraler och andra vårdinrättningar ska medverka.

Företag som medverkar i Innovationshubben får en unik möjlighet att tillsammans med vården utveckla idéer och projekt som fyller ett verkligt och efterfrågat behov. Ditt företag får ett försprång både i tid och kunskap jämfört med dina konkurrenter – och samtidigt tillgång till en nationell arena för exponering och marknadsföring.

Få insikt och försprång

Vi söker företag och organisationer som vill medverka i detta spännande samarbete och fördelarna är många:

  • Insikt i vårdens specifika krav och behov, vilket ger möjlighet att på ett tidigt stadium planera företagets utveckling
  • Möjlighet att vara med i de mest spännande utvecklingsprojekten inom vården, baserade på nationella krav och behov
  • Stärkt konkurrenskraft
  • Tillgång till ett unikt nationellt nätverk inom vården inklusive experter inom vård på distans
  • Hjälp med nationell implementering av lyckade utvecklingsprojekt

Välkommen att ta kontakt med oss!

Fallstudier

Några falltudier har gjorts och nedan beskrivs två av studier som genomförts.

Utprovning på distans av läkemedel för Parkinson

Under 2011 testades utprovning av dosering av läkemedel till patienter med Parkinson på distans. Patienterna fick vara hemma och läkare samt specialistsjuksköterska vid sina arbetsplatser. Ingen av de tre patienterna behövde ligga på sjukhuset under projektet.

Patienterna, vårdpersonalen och övriga medverkande var alla positiva till både resultatet och genomförandet av projektet. De positiva resultaten var: Antalet vårddygn minskade med cirka 20–25 dygn. Den arbetsföre patienten kunde fortsätta arbeta under utprovningen.

Den pensionerade patienten kunde umgås normalt med sina nära och kära under utprovningen. Den sjukskrivne patienten kunde återgå till sitt arbete tack vare den nya medicineringen. Utprovningen har nu utökats till fler sjukhus i landet.

Virtuell konsultation med hjälp av videokommunikation

På Karolinska Universitetssjukhuset finns några av landets främsta interventionella endoskopister avseende ERCP, kombinerad endoskopi- och röntgenundersökning. Vid behov skickas patienter från mindre orter till Karolinska för att genomgå mer komplicerade ERCPer.

Många av dessa fall kan genomföras på det lokala sjukhuset om den lokala endoskopisten får expertstöd. Med hjälp av röntgenbilder och videokommunikation som visar perationssituationen i realtid kan experten guida den lokala endoskopisten på distans.

Fördelarna är många, bland annat ger det ökad patientsäkerhet - minskad risk för komplikationer och reoperation samt mer jämlik vård när kirurger kan få en second opinion samtidigt som man opererar.

Det ger även ökad kontinuitet i vårdkontakten för patienten när behandling sker på det lokala sjukhuset. Det ger även möjlighet till inkomst genom att sälja denna typ av expertvård på distans till andra länder.

Guidningen testas nu på flera sjukhus i landet.

Samarbetspartners

Innovationshubben för Vård på Distans är ett Vinnovafinansierat projekt där Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar med Västerbottens läns landsting och 13 näringslivs- och akademiparter.

Kontakt

Projektledare

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Samarbeten