Innovationshubben för vård på distans

Vi vill skapa den nationellt arena för vård på distans som idag saknas. Innovationshubben ska samordna och koordinera existerande lösningar för vård på distans men också ta vara på nya idéer.

Goda exempel från tidigare projekt kan spridas och man kan undvika att upprepa samma misstag. Denna arena ska också möta näringslivets intresse att utveckla produkter, tjänster och metoder som möter vårdens behov inom detta område.

Samarbeten

Innovationshubben för Vård på Distans är ett Vinnovafinansierat projekt där Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar med Västerbottens läns landsting och 13 näringslivs- och akademiparter.

Fokus på tre kategorier

  • Konsultation - där experten ska finnas tillgänglig oavsett var patienten befinner sig.
  • Nätverk och samarbete - där olika experter ska vara delaktiga i vården av patienten och där expertkunskaper måste samordnas.
  • Behandling i eller nära hemmet  - där det kliniska omhändertagandet ska kunna utföras på distans med bibehållen eller bättre kvalitet 

Kontakt

Projektledare

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Mer

Samarbeten