Nytt stöd för patienter att ändra livsstil ska ge färre komplikationer i samband med operation

EU-projektet Live Incite ska lösa ett välkänt problem inom vården där både den medicinska och psykologiska vetenskapen hittills gått bet – hur få patienter att ändra livsstil så att dödligheten och risken för komplikation i samband med operation minskar.

4 juli LIVE INCITE i Almedalen

Nyfiken på Live Incite och möjligheterna att samarbeta för att ta fram nytt digitalt stöd som stärker patienternas medverkan i vården? LIVE INCITE presenteras 4 juli kl 13.15-14.40 i Hälsodalen (lokal: Fysiken). Läs programmet här

Karolinska Universitetssjukhuset leder satsningen som görs i samarbete med Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Hospital Clinic i Barcelona och Karolinska Institutet, inom ramen för EUs Horizon2020. 

Livstilsförändringar hjälper – men efterlevnaden är låg

Det yttersta målet är att minska mortaliteten och komplikationerna för patienter som genomgår operation. Det är väl känt att livsstilsfaktorer har stor betydelse, men nästan ingen av de patienter som behöver ändra sin livsstil följer läkarens rekommendationer att till exempel sluta röka, minska på drickandet eller gå ner i vikt.

Rökstopp 6-8 veckor före operation halverar risken för komplikationer. Trots det följer väldigt få patienter läkarens råd.

Digitala verktyg ska stödja patienterna till nya vanor

Hur kan vården stödja patienterna att förändra sin livsstil? På vilket sätt kan digitala verktyg stödja den förändringen?

Det finns ett behov av att kunna

  • involvera patienter – de ska kunna ge och få information som inte kan delas med vården idag
  • få klinisk efterlevnad – kunskap och verktyg för att genomföra livsstilsförändringar
  • sprida kunskapen till fler kliniker, för att nå fler patienter
Samtidigt som råden om livsstilsförändringar blir individuella för varje enskild patient, grundas råden utifrån data om den samlade erfarenheten från många tidigare patienter.

Hitta partner för samarbete/konsortium

LIVE INCITE står för "Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service".

Vårdens behov driver fram en ny marknad

Projektet kommer att använda sig av förkommersiell upphandling som ett verktyg för att utmana marknaden att ta fram lösningar (produkter, tjänster) som ännu inte finns, men som vården behöver. De kliniska verksamheterna vid de tre sjukhusen ska alltså inte utarbeta en färdig lösning, utan uppdraget är att beskriva problemet och vårdens behov och därefter be näringslivet ta fram en lösning. 

Vi utmanar företag att fram en lösning som vården behöver, men som inte finns på marknaden idag.

– Det finns en röd tråd i vad vi som sjukhus försöker åstadkomma – att driva marknaden mot vad som är nytta för våra patienter inte vad som finns på hyllan idag. Karolinska ska vara ledande i utvecklingen av modern sjukvård och visa vägen för andra, säger David Konrad, som är en av de drivande krafterna i projektet och funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Innovationer som kan skalas upp och spridas

En framtida lösning ska kunna tillämpas på olika livsstilsfaktorer och olika behandlingar där beteendeförändringar har visat effekt. Man önskar också påverka marknaden att i högre grad fokusera på att utveckla produkter och tjänster som bättre matchar vårdens behov i form av långsiktiga och hållbara lösningar.

Vid projektets slut ska man också kunna påvisa vilka livsstilsförändringar som har skett och vilka effekter de har fått på komplikationer och mortalitet.

 

Parter från tre EU-länder i Horizon2020-projekt

Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet

LIVE INCITE finansieras av EUs Horizon2020 och blev högst rankat inom sin utlysning: Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet. Det 3-åriga projektet startade i oktober 2016 och leds av Karolinska Universitetssjukhuset.

Partners: Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Danmark, och Hospital Clinic i Barcelona, Spanien, och Karolinska Institutet samt Svenska Reumatikerförbundet.

Koordineras av Karolinska via Innovationsplatsen. 

EUs Horizon 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på över 80 miljarder euro. Programmet fokuserar på de utmaningar som samhället står inför genom att skapa bättre kopplingar mellan forskning och marknad.

June 1st, Barcelona

Videofilmat informationsmöte (på engelska)

Register for one-to-one meeting

To register for a one-on-one meeting in which registered suppliers share their input according to a pre-defined agenda (see below), between May 10 and June 22 – please send a mail to malin.emond@sll.se

Include in mail:

a) Your organization/company and who is primary contact,
b) if you register for the Open Information Meeting, the number of participants (indicate which two are primary since we are likely to set a maximum of two per supplier if there is a large interest for this meeting). We will update this page with details on exact time and location as well as web access as well as send such information by mail to companies having registered for any or both of the events.

Agenda one-to-one meeting

The following agenda will be followed in order to secure conformity in and quality related to the one-on-one meetings:

1. Brief 5 minutes presentation about the supplier
2. Supplier input on solutions that are currently available
3. Supplier´s presentation on innovative ideas, concept and technology/solution areas with potential to address the LIVE INCITE needs
4. Supplier´s approach to our identified success components, as described in the market survey document, available for download at upphandling.sll.se
5. Supplier´s view on critical success factors for the PCP

For one-to-one meetings you will be required to supply either a written response to the market survey or presentation material according to the agenda minimum one week in advance. After registration you will within a few days receive a mail with more information.

Video recording from the open market information meeting May 9th

A video recording of a previous information meeting will be available soon.

Prior Information Notice

LIVE INCITE has published a Prior Information Notice (PIN) on TED under Business opportunities and further under "Prior Information Notice without call for competion": http://www.ted.europa.eu/TED, with more detailed information on the market consultation.

LIVE INCITE Market Survey

To download the LIVE INCITE Market Survey visit upphandling.sll.se. On the website you will see a list of current tenders, please select the one named "LIVE INCITE – PCP". When selected, you will have the opportunity to create an account to log in. Once you are logged in you will be able to see all our materials and how to submit your response as well as ask questions. For technical support please contact; Peter Ryman, peter.ryman@sll.se, +46707374949.

Kontakt

Martina Ahlberg, projektledare
Telefon: 076-551 90 35
E-post: martina.ahlberg@karolinska.se

Nyheter om LIVE INCITE

Aktuellt från Innovationsplatsen