Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

I-AID – regional kraftsamling för att snabbare införa AI i vården

Nu går Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting samman för att snabbare driva utvecklingen – och införandet – av AI i diagnostiska verksamheter, utifrån patientens och vårdens behov. Målet är säkrare och snabbare diagnostik för att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt och skapa mer jämlik vård. Den nya regionala AI-satsningen går under namnet Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik I-AID. (Klicka på rubriken för att läsa mer).

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl