Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Nu upphandlas innovation av digitalt stöd för livsstilsbyte

Innovationsupphandlingen för EU-projektet LIVE INCITE är nu publicerad. Det innebär att företag kan lämna förslag på digitala lösningar som stödjer patienter att ändra livsstil inför operation för bättre resultat av sin behandling. De förslag som väljs ut utvecklas sedan av företagen i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och två andra europeiska sjukhus. (Klicka på rubriken för att läsa mer. Scrolla nedåt för att läsa fler nyheter om innovation).

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl