Aktuell innovation

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

Först i världen med att förebygga trycksår redan på akuten

Är du riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför driver akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ett projekt för att identifiera riskpatienterna redan när de kommer till akutmottagningen, så att förebyggande insatser kan sättas in direkt och sedan följa patienten under hela sjukhusvistelsen. (Klicka på rubriken för att läsa hela texten. Vill du se fler nyheter om innovation? Scrolla nedåt).

Innovation på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyheter från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl