Stöd för att driva innovationsarbete

Innovationsplatsen har en väl etablerad modell för att hantera risker och osäkerheter. Vi säkerställer alla faser av innovationsarbetet – från idé till implementering.

Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

Innovationsplatsen är en ingång till välstrukturerat samarbete mellan näringsliv, akademi och sjukvård. Vi står för kontakter, process och metod. Expertkunskapen inom utvecklingsområdet har de parter som samverkar inom projektet.

Vi ger stöd till internationella industriföretag, små och medelstora företag och enskilda personer med innovativa idéer.

Etablerar rätt kontakter

Innovatörer som vänder sig till oss får snabb återkoppling. Vi har etablerat en smidig process för att hantera förfrågningar. Med hjälp av ett brett kontaktnät skapar vi ingångar och väcker intresse för samarbete. Vi har tillgång till hela Karolinska Universitetssjukhuset och ger access till rätt kliniker, experter och patienter.

Ger stöd hela vägen

Innovationsplatsen tillhandahåller resurser och stöd för innovationsarbete. Vi kan bidra med projektstyrning, partnerskap, avtal och innovationsupphandling.

Vi erbjuder även affärsutveckling, omvärldsanalys, juridik, ekonomistyrning, idégenerering, användbarhet, utvärdering, nyttoberäkning samt administration och kommunikation.

Processer som fungerar

Innovationsplatsen har gedigen erfarenhet av samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och sjukvård. Våra metoder och processer är beprövade. Vi vet att de ger resultat och hanterar alla steg, från identifiering av behov till fullskalig klinisk och kommersiell implementering.

Innovationsplatsen kan

  • etablera samarbeten mellan vård, akademi och industri
  • hitta rätt i sjukvården – matcha innovatör och klinik
  • analysera framtiden utifrån vårdens behov
  • ge stöd genom hela utvecklingsprocessen – från behov till implementerad nytta

Våra verktyg

  • innovationspartnerskap mellan vården och industrin
  • metoder och processer som ger resultat
  • nätverket inom Karolinska Universitetssjukhuset
  • omvärldsbevakning

Vad vi inte gör

  • Innovationsplatsen finansierar inte utvecklingsprojekt. Däremot kan vi lotsa vidare till andra aktörer.

Målgrupp

  • Innovatörer – i industrin eller sjukvården

Det räcker med att ha identifierat ett behov för att vända sig till oss

Kontakt