Stöd för att driva innovationsarbete

Innovationsplatsens metoder och processer är beprövade och omfattar alla steg, från identifiering av behov till fullskalig klinisk och kommersiell implementering.

Patientnyttan står alltid i fokus. Därför utvecklar vi metoder för att identifiera sjukvårdens behov, nu och i framtiden.

Innovationsplatsen tillhandahåller resurser och stöd för att driva innovationsarbete på Karolinska Universietssjukhuset. Vi har experter inom innovationsledning, tjänstedesign, juridik, finansiering och hälsoekonomi.

Vi har gedigen erfarenhet av utveckling och innovation som drivs i samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvård.

Innovationsplatsen kan

 • etablera samarbeten mellan vård, akademi och industri
 • hitta rätt i sjukvården – matcha innovatör och klinik
 • analysera framtiden utifrån vårdens behov
 • ge stöd genom hela utvecklingsprocessen – från behov till implementerad nytta

Våra verktyg

 • innovationspartnerskap mellan vården och industrin
 • metoder och processer som ger resultat
 • nätverket inom Karolinska Universitetssjukhuset
 • omvärldsbevakning

Vad vi inte gör

 • Innovationsplatsen finansierar inte utvecklingsprojekt. Däremot kan vi lotsa vidare till andra aktörer.

Målgrupp

 • Innovatörer – i industrin eller sjukvården
 • Det räcker med att ha identifierat ett behov för att vända sig till oss

Kontakt