3 juli Almedalen: Rebell eller struktur – vad krävs för innovation i vården?

Som första landsting har Stockholm nu en strategi för innovation. Men vad krävs för att gå från vision till verkstad? Debatt utifrån konkreta exempel på framgångsrik innovation av patienter, vårdpersonal och strategiska samverkanspartners.

3 juli Almedalen 13.15-14.40

Moderator: Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholm
Arrangör: SLL Innovation och Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset
Lokal: Bryggan, Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Innovationslandstingsråd Daniel Forslund och innovationsdirektör Jan Andersson, SLL.

Hur kan landstingets innovationsstrategi möta vårdens utmaningar?

En diskussion utifrån exemplet Stockholms läns landsting, det första i landet med en särskild strategi för innovation. Vårdorganisationerna i Stockholms läns landsting har många exempel på hur medarbetare driver framgångsrik innovation. Nu stärker vi möjligheterna för mesta möjliga utväxling för våra medborgare – med en ny strategi och genom att samla innovationsverksamheterna under ett paraply: SLL Innovation.

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, och Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting.

BarncancerAppen var startskottet för patienter och personal att börja utveckla tillsammans.

Vad händer när föräldrar till barn med cancer driver innovation?

BarncancerAppen var ett startskott för personal, patienter och närstående att börja utveckla verksamheten tillsammans, på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Nu fortsätter de med fler innovationer för bättre vård. Är du också intresserad av att driva innovation i vården, utifrån verkliga behov? Välkommen att diskutera möjligheter och hinder!

Barnonkologen har cirka 350 inneliggande patienter per år och appen har nu laddats ned cirka 1500 gånger, inte bara av Karolinskas patienter utan över hela landet.

Lisa Ståhl, förälder till barn med cancer, Carina Kampe, vice ordförande i Barncancerfonden Stockholm-Gotland (patientföreningen) och Therese Sjöberg, Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset.

Hur kan drönare rädda liv vid plötsligt hjärtstopp?

Varje år drabbas 5000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, nästan alltid med dödlig utgång. Men drönare som transporterar hjärtstartare har, tillsammans med appen SMS Livräddaren, ökat överlevnaden dramatiskt – även i svårtillgänglig miljö som skärgården. Hjärtstoppscentrum demonstrerar hur! Hjärtstoppscentrum visar hur en specialutvecklad drönare och en lättviktshjärtstartare till relativt låg kostnad kan nå människor i avlägsna områden långt innan ambulans anländer. Det är kostnadseffektivt, säkert och kan bidra till ökad överlevnad i stora delar av Sverige och internationellt.

David Fredman, medicinskt ansvarig Hjärtstoppscentrum med teknikerna, Jan Björn och Sebastian Wallman

Hjärtdagvården – högre tillgänglighet till lägre kostnad

Fler patienter, färre vårdplatser – kan innovation lösa dilemmat?

Diskussion utifrån Hjärtdagvården på Karolinska, som ställdes inför en av vår tids största vårdutmaningar: En åldrande befolkning ökar trycket på sjukvården. Hjärtsvikt drabbar allt fler, men vårdplatserna räcker inte till. Vi måste tänka nytt. Men hur? Ett företag föreslog att Karolinska Universitetssjukhuset skulle köpa in fler hjärtpumpar – men skulle det lösa problemet? Personalen valde en annan mer innovativ väg.

Resultat: Tryggare och mer tillgänglig vård till lägre kostnad – vårdplatser har frigjorts och akutbesök och snabba återinläggningar minskat.

Nu vidgas satsningen till hela vårdkedjan och andra vårdgivare.

Michael Melin, hjärtläkare och patientflödeschef, och Nina Lahti, innovationsledare Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Vem ska sätta agendan för vårdens utveckling?

Daniel Forslund leder debatten. Vilka aktörer behöver involveras för att möta vårdens utmaningar vården? Är det viktigt att driva innovation inifrån vårdorganisationerna? Och vem ska sätta riktningen för strategiska satsningar framåt?

I panelen:

Paul Beatus, vd h2 HealthHub
Anja Malmberg, chef Råd och stöd, Barncancerfonden
Carina Kampe, hade cancer som barn, idag vice ordförande i patientföreningen Sthlm-Gotland
Therese Sjöberg, innovationsledare Innovationsplatsen

 

4 juli: När vården väljer framtid – skräddarsydd innovation och långsiktiga partnerskap

13.10-14.45 i Hälsodalen, lokal: Fysiken. Läs programmet här.