Kalendarium Innovationsplatsen

 • 26 april Vitalis: Barn med leukemi blir med 1177 e-tjänster medskapare i vården på Karolinska

  Familjer med barn som har blodcancer kan styra delar av sin vård med 1177s e-tjänster PEP (Patientens Egen Provhantering) och Meddelandetjänsten. Föreläsare: Läkare Arja Harila-Saari, utvecklare Martin Williamson och Innovationsplatsens Therese Sjöberg (bilden). 26 april, kl 11:00 - 11:30 A1, Göteborg. Läs mer här

 • 26 april Vitalis: VRI proaktiv – nationellt initiativ mot vårdrelaterade infektioner

  VRI proaktiv är ett nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för VRI. Vi utvecklar ett IT baserat beslutsstöd samt nya arbetssätt med riktade utbildningsinsatser. Per S Englund från Innovationsplatsen finns på plats. Presenteras i projektparten Tietos monter. Läs mer här: stoppavri.nu

 • 27 april Vitalis: Framgångsrik samverkan mellan offentlig och privat sektor räddar liv

  Paneldebatt, där bland andra innovationsledaren Therese Sjöberg från Innovationsplatsen medverkar tillsammans med läkaren Emma Spak, forskaren Lars Karlsson, entreprenören Sofia Svanteson och näringslivsrepresentanten Johan Lindén. Moderator: Sara Lei.

  Läs mer här

 • 28 april: Natural language processing Challenge. Välkommen till en diskussion om AI i vården!

  Datorer som kan lära sig läsa och skriva – hur kan de skapa värde i vården? Det undersöks i en öppen diskussion om AI (artificiell intelligens), där kliniska behov prövas mot teknikens möjligheter.

  Medverkande: Microsoft, Xerox, HPE, SAS Institute, IBM, Gavagai och Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer här

 • 9 maj: Informationsmöte för företag som vill utveckla framtidens eHälsa med universsjukhus i EU

  Karolinska Universitetssjukhuset och ytterligare två europeiska sjukhus söker innovativa företag, för att gemensamt utveckla digitala verktyg som stödjer livsstilsförändringar. EU-projektet LIVE INCITE bjuder nu in till ett öppet informationsmöte 10 maj, kl 10.00-12.30 på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, sal: Nanna Svartz Auditorium. Företag inbjuds även att delta i pågående marknadsanalys. Registrering här

 • 3-4 juli: Almedalen

  3 juli: Rebell eller struktur – vad krävs för att driva innovation i vården?

  4 juli: När vården väljer framtid – skräddarsydd innovation och långsiktiga partnerskap

  Debatt utifrån konkreta exempel på innovation som lyft vården – drivet av patienter, personal och strategiska samverkanspartners. Moderator: Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL.

 • 3-4 oktober: StrategiTorget HälsoSjukvård

  Forum för högsta ledningen, IT-chefer, finans- samt administrativa chefer från de största sjukhusen och vårdorganisationerna i Sverige.

  Bland talarna: Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, Kristina Groth, Innovationsplatsen, (bilden), Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbotten, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL, samt Ashkan Fardost, Hyper Island. Läs mer här

 • Oktober: Inspirationsmingel med medarbetare som förbättrat vården!

  I oktober följer vi upp förra årets succé med en inspirerande eftermiddag på Innovationsplatsen under lättsamma former. Medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset berättar hur de förbättrat vården, tillsammans med patienter. En lösning som fungerat bra för en verksamhet kan ofta vara till nytta och glädje även för andra. 

Vill du ge förslag på ämnen för kommande evenemang?

Skicka dina förslag till erika.nydahl@sll.se


Fyll i formuläret nedan, så kommer du med på vår sändlista.

Aktuellt från Innovationsplatsen

Webbredaktör: Erika Nydahl

Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef

Uppdaterad: