En väg in i vården

Innovationsplatsen samarbetar med internationella industriföretag, små och medelstora företag, ledande akademiska institutioner, andra vårdgivare och enskilda personer med innovativa idéer. 

Företagen får en väg in i vården och kan jobba mycket närmare våra kliniker, forskare och patienter.

Fler perspektiv ger mer innovativa lösningar. Därför involverar vi alla relevanta parter. Vi matchar kliniker och patienter med forskare och företag. Målet är alltid att skapa förutsättningar för att utveckla bästa möjliga vård.

Varför behövs en mellanhand?

Parterna har som regel inte tillgång till varandras arenor. Vårdorganisationer är dessutom komplexa. Innovationsplatsen visar vägen till rätt experter, kliniker och patienter. Vi säkerställer också att utvecklingsarbetet kan ske på klinik – utan att störa den ordinarie vårdverksamheten.

16 000 medarbetare och många olika verksamheter

Vår basresurs är nätverket inom Karolinska Universitetssjukhuset som omfattar 16 000 medarbetare vid många olika verksamheter. Vi har också tillgång till ett betydande patientunderlag med 1,5 miljoner patientbesök varje år.

Kortare utvecklingstider och bättre resultat

Innovationsplatsen är gärna med tidigt i processen. Tillsammans kan vi identifiera behov inom vården, ringa in nya innovationsområden och sedan gemensamt ta fram bästa möjliga lösning.

Ny teknik och nya metoder utvecklas i relevant sjukhusmiljö. Det blir tydligt om innovationen verkligen motsvarar sjukvårdens behov och passar in i vårdprocesserna. Sjukvården får en möjlighet att påverka morgondagens lösningar, utvecklingstiderna kan kortas och patienterna kan snabbare ta del av de förbättringar som görs.

Information in English

Läs mer om innovationspartnerskap

Aktuella innovationspartnerskap