Välkommen till Akut Solna

På Funktionsområde Akut Solna bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi är även Stockholms läns traumasjukhus och tar emot största delen av länets traumalarm. Vi har ett högt flöde av patienter, där varje möte mellan patient och medarbetare är viktigt.

Så här jobbar vi

Vi vårdar patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. För oss är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Vi har roligt på jobbet, med en god sammanhållning och ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Webbredaktör: Osvaldo Gonzalez Balladares