Styrelse

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset svarar bland annat för sjukhusets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Den är ett stöd för sjukhusledningen i arbetet med att utveckla verksamheten. Samtidigt tillför styrelsen viktig kompetens i och med att ledamöterna har skilda professionella bakgrunder.

Styrelsen består av

Ledamöter

 • Anders Ekblom, docent, tidigare VD Astra Zeneca, ordförande
 • Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket
 • Ylva Hambraeus Björling, erfarenhet av styrelsearbete och ledning i stora och små organisationer
 • Mikael Lövgren, partner, Bridgepoint Capital
 • Siv Svensson, civilekonom, ledamot i flera styrelser

Adjungerad

 • Henrik Gaunitz, vVD LISAB (ersätter landstingsdirektören)

Personalföreträdare

 • Emma Jonsson (utsedd av Vårdförbundet)
 • Yvonne Dellmark (utsedd av Läkarföreningen)
 • Rune Engleskär (utsedd av Kommunal)

Tjänstemän

 • Melvin Samsom, sjukhusdirektör
 • Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, styrelsens sekreterare

 

Kontakta styrelsen

E-post: Gunnar Gustafsson Wiss, styrelsens sekreterare

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset
Styrelsen
Sjukhusledningen C1 89
141 86 Stockholm

Telefon växel: 08-585 800 00