Beställaravdelning FM-tjänster

Beställaravdelning FM (Facilities Management) kravställer och följer upp externa och interna leverantörer av servicetjänster. Vi ansvarar för att fånga upp och identifiera sjukhusets behov av service, såsom lokalvård, måltider, textilier, post&gods, patienttransporter och förbrukningsmaterial.

Beställaravdening FM består av FM- och Logistikutveckling, FM-controlling och Servicecenter FM-tjänster.
Avdelningen skapades under 2014 för att klara av den ökade komplexitet som driftsättning av Nya Karolinska innebär, samtidigt som den ordinarie serviceverksamheten ska fortsätta drivas i Karolinska Solna och Huddinge.

Chef
Tania Smelova
Mobil 073-746 1609