Karolinska samarbetar med plastindustrin i strävan efter blodpåsar utan PVC och ftalater

Inom ramarna för ett EU-projekt samarbetar Karolinska med fyra europeiska plastbolag - Melitek A/S i Danmark, Wipak Oy i Finland, Primo Profile i Polen samt Haemotronic i Italien för att ta fram blodpåsar bestående av andra plastmaterial än PVC. Projektet drivs av Region Jämtland Härjedalen.

I dagsläget finns inga blodpåsar på marknaden som inte innehåller PVC eller ftalater. Detta samtidigt som vi vet att PVC innehållande mjukgörande ftalater både påverkar vår miljö och vår hälsa negativt.

Vid förbränning av PVC bildas klimatskadande växthusgaser men även dioxiner. Ftalater, så som DEHP, å sin sida bedöms vara potentiellt reproduktionstoxiska med effekter på vår och framtida generationers förmåga att få barn. Därför samarbetar Karolinska med fyra plastföretag och Region Jämtland Härjedalen för att ta fram blodpåsar bestående av andra plastmaterial.

På Karolinska har det bland annat gjorts tester för att kontrollera om påsarna är tillräckligt hållbara för att klara av centrifugering och annan hantering. Det har också gjorts hållbarhetstester med blod från blodgivare då blodets hållberhet i påsarna kontrollerades.

PVC free blood bags