Frågor och svar om Eugeniavägen 23

Har du frågor om allt från mat till enkelrum och hur du hittar hit? Här finns en hel del svar på frågor om Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad. Den öppnade den 20 november för de första patienterna.

Vad är Eugeniavägen 23?

Här finns entrén till Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna . Eugeniavägen är en ny väg som utgår från Solnavägen och öppnar den 20 november.

Vilka vårdverksamheter finns här?

Det är vårdverksamheter inom Hjärta och Kärl och inom Barn som flyttar in först. Men alla verksamheter inom Hjärta och Kärl och Barn flyttar inte – en del vårdverksamheter finns även kvar i tidigare lokaler, det gäller bland annat kärlverksamheten och en stor del av barndagvården. I kallelsen hittar du  information om var den verksamhet du ska till finns lokaliserad.

Information finns även under mottagningar och avdelningar på karolinska.se

Finns det en reception?

Ja. Receptionen på Eugeniavägen 23 är bemannad alla dagar 7-22. Här kan du få information och ställa frågor, hjälp med att hitta rätt och beställa taxi och färdtjänst. Receptionen kan även vägleda dig vidare till övriga sjukhusområdet. Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré finns i huvudbyggnaden (A-huset) vid busstorget. Där finns också en reception.

Hur hittar jag ett café eller något att äta?

På Eugeniavägen 19 finns ett café med möjlighet till take away-mat. På ett antal platser i byggnaden finns kaffemaskin, samt maskin för kylda drycker, snacks och mellanmål.
Fler caféer och restauranger finns inom sjukhusområdet.

Hitta hit

Var finns busshållplats?

Närmaste busshållplats till nya sjukhusbyggnaden heter Karolinska Institutet östra. Den finns på Solnavägen, nära Eugeniavägen, i anslutning till byggnaden. Det går också att åka till busstorget utanför Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré och promenera genom sjukhusområdet till den nya byggnaden. Se SL för resväg och bussturer

Hur hittar jag på området, finns det karta?

Det finns en översiktskarta över hela sjukhusområdet som inkluderar nya sjukhusbyggnaden, med beteckningar på byggnader, parkeringar och dylikt. Här finns översiktlig karta med byggnader, p-platser och vägar på området.

Var finns parkering?

Det finns ett parkeringsgarage på Eugeniavägen 23, under byggnaden, via nedfart. Relativt nära finns det även ett större parkeringshus på Framstegsgatan 9. Det finns även fler parkeringar inom sjukhusområdet.

OBS! Mellan den 20 och 28 november hänvisas besökare till parkeringsgaraget vid Framstegsgatan då flyttaktiviteter fortfarande pågår mellan dessa datum i garaget vid Eugeniavägen 23

 Här finns översiktlig karta med byggnader, p-platser och vägar på området.

Hur fungerar det med taxi och färdtjänst?

För taxi: : Rekommenderad adress för taxi att hämta eller lämna på är Eugeniavägen 23 nedre (parkeringsgaraget) eller Akademiska stråket 14.

Väntplatsen för taxi finns som tidigare vid huvudentrén Karolinska vägen.
Det finns även en väntplats vid Gävlegatan, intill nya sjukhusbyggnaden. 

För färdtjänst: Det finns tre dubbelparkeringsplatser för färdtjänst på Eugeniavägen 23 nedre (parkeringsgaraget). Platserna är till för patienter som beställt ledsagning. Förarna kan följa patienten till receptionen eller till annan angiven internadress i byggnaden.

Personal som beställer färdtjänst till patienter anger Eugeniavägen 23 nedre.

Se samlad information med karta för taxi

Se samlad information med karta för färdtjänst

 

Inne i byggnaden

Hur hittar jag i nya sjukhusbyggnaden?

Det finns en karta som ger en översiktlig bild av nya byggnaden och hur du hittar i den.

Se sid 2 i karta för översikt med våningar, entréer, hissar m m

Finns det väntrum?

Ja, vid många vårdenheter/mottagningar finns en reception och sittplatser. Vid vissa hissar finns även en lounge, där det går bra att bara sitta ner eller för att möta närstående.

Hur fungerar patientmåltider?

De serveras i patientrummet eller om det önskas, i dagrum vid serveringsköken. Det finns serveringskök för inneliggande patienter på flera platser i byggnaden. Det finns ett antal måltider att välja mellan och maten som serveras är till 30 procent ekologisk.

Finns det rum att sitta i under vårdtiden?

Ja, dagrum som finns vid serveringsköken är till för inneliggande patienter. Mindre dagrum finns vid dagvårdsenheter/mottagningar finns för dagpatienter. Allmänna utrymmen är till för alla besökare.

Med enkelrum minskar risken för smittspridning och patientens integritet ökar.

Varför finns det bara enkelrum?

Enkelrum ger en patientsäkrare miljö, minskar risken för smittspridning och skyddar integriteten. I rummen finns egen toalett, dusch och en extrabädd för närstående. Här finns också tillgång till internet via en Patient-TV som finns i varje rum.

Finns det möjlighet till aktiviteter för inneliggande barn och unga?

Ja, barn och ungdomar kan på olika sätt delta i och uppleva aktiviteter under sjukhusvistelsen. Det finns ett särskilt utrymme där det går bra att sitta och läsa eller bara vara. Det finns även rum med aktiviteter för lite äldre barn. En lekterapi ger möjlighet till lek och skapande. Dessutom finns en mobil verksamhet för barn och ungdomar.

Var kan jag gå för en stunds stillhet?

Det finns ett rum på Eugeniavägen 23. På entréplan har sjukhuskyrkan "Ett rum för stillhet", som är öppet för alla, troende, och icketroende och samarbetar med olika religiösa organisationer och trossamfund. Här finns stöd dygnet runt.

Hur är arbetet organiserat på sjukhuset?

Enkelrummen är utformade så att vårdpersonalen kan arbeta i team direkt hos patienten. Det minskar antalet förflyttningar för patienten eftersom fler undersökningar kan göras på rummen. Organisationen och arbetssätten utgår från patienten och patientens väg genom vården och är utformad utifrån medicinska teman som har patientens samlade behov i centrum.

Hur transporteras material?

Transport av material inom sjukhuset görs med tystgående automatiserade truckar (AGV:er) utan miljöstörande utsläpp. De transporterar patientmat, patient- och sängtextilier, sterilgods och läkemedel mm. Varje truck har ett namn. Det är barn som gett truckarna namn.

Vill du Kontakta Karolinska Universitetssjukhuset per telefon?

Ring Karolinska Universitetssjukhuset Solna, inklusive nya sjukhusbyggnaden på telefon 08-517 700 00. Om du är patient och har direktkontakt med en mottagning/verksamhet som flyttat till nya byggnaden får du hjälp att nå mottagningen via växeln. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge nås på 08-585 800 00. Sjukhuset är en enhet, respektive växel kan koppla vidare till den andra.

Fortsatt byggprojekt till 2018

Hur är byggprojektet i övriga byggnaden planerad?

Karolinska bedriver vård i en del av nya byggnaden. Samtidigt fortsätter arbetet med att bygga klart övriga delar av nya sjukhusbyggnaden. Läs mer om byggprojektet NKS-projektet här.

När är hela byggnaden färdig?

2018 ska hela sjukhuset stå färdigt. Och i nya sjukhuset samlas då den mest avancerade och högspecialiserade vården.

Vad är sjukhusets vårduppdrag?

Just nu pågår den största förändringen någonsin inom Stockholms hälso- och sjukvård. En del i detta är att SLL rustar upp och bygger ut sjukhusen i länet. Karolinska Universitetssjukhuset med den nya sjukhusbyggnaden är en central del i denna förändring och sjukhuset ska bedriva högspecialiserad och specialiserad vård.

Läs mer om Stockholms läns landstings framtidsplan, FHS här

Mer information om nya sjukhusbyggnaden