FoU vid nya Karolinska Solna

Ett helt nytt forskningshus BioClinicum med nya utbildningslokaler på framtida Karolinska Universitetssjukhuset i Solna skapar större möjligheter och nya förutsättningar för den kliniska forskningen och utbildningen.

Karolinskas nya forskningshus BioClinicum tas i planerad drift under början av 2018. BioClinicum kommer att skapa en central forskningsknutpunkt för närmare 100 forskargrupper inom ett geografiskt område. Forskningshuset är utformat för att stärka samverkan med sjukvården och främja interaktionerna mellan forskargrupperna.

Byggnaden är ansluten till sjukhuset och Karolinska Institutets nya forskningshus Biomedicum.

Allokering

BioClinicum kommer till stor del att innehålla forsk­ningslaboratorier som är designade för att främja samverkan med sjukvården och sam­tidigt understödja interaktion mellan forskar­grupper. Även undervis­nings­lokaler och Kliniskt Träningscentrum finns koncen­trerade i byggnaden. Byggnaden har tio våningsplan med forskningslaboratorier på de övre fem planen. BioClinicum rymmer även andra verksamheter så som Cyklotron, radiokemi och farmaciverksamhet.

​Driftsätttning och flytt

Driftsättning och flyttplanering är igång och leds av Karolinska Universitetssjukhuset i samverkan med Karolinska Institutet. De verksamheter som ska flytta in i det nya forskningshuset får framförallt stöd från två programområde inom Programkontoret NKS; Aktivering och Inflytt samt Forskning och Utbildning (FoU). 

Programområde FoU arbetar bland annat med allokeringen i huset (inplacering i byggnaden) och säkerställer funktionell utbildningsverksamhet. Projektet verksamhetsflytt har tagit fram en plan kring hur och när själva flytten ska ske. 

Patientnära FoU

Programområde FoU arbetar även med att säkerställa förutsättningar för den patientnära forskningen på NKS. FoU:s behov är en del av det pågående arbete inom samtliga programområde.

För mer information och frågor kontakta:

Porgramområde FoU:

Linda Lindskog,  operativ programledare.

Forskningshuset vid framtida Karolinska Universitetssjukhuset