FoU vid nya Karolinska Solna

En helt nytt forskningshus BioClinicum och nya utbildningslokaler på framtida Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ger större möjligheter och bättre förutsättningar för den kliniska forskningen och utbildningen.

BioClinicum tas i bruk under andra halvåret 2017 och kommer skapa en central forskningsknutpunkt som samlar över 100 forskargrupper inom ett geografiskt område.

Byggnaden är ansluten till sjukhuset, labora­torie­­kvarteret och Karolinska Institutets blivande forskningshus Biomedicum samt övriga KI Campus.

Allokering

BioClinicum kommer till stor del att innehålla forsk­ningslaboratorier som är designade för att främja samverkan med sjukvården och sam­tidigt understödja interaktion mellan forskar­grupper. Även undervis­nings­lokaler och kliniskt träningscentrum finns koncen­trerade i byggnaden.

Byggnaden har tio våningsplan och forskningslaboratorierna finns på plan fem till tio. Planen ett och två innehåller cyklotron, radio­kemi- och radiofarmakologilaboratorium. På plan tre ligger utbildningslokaler och kliniskt trä­nings­­centrum. Experi­mentell imaging är placerat på plan fyra.

​Driftsätttning och flytt

Driftsättning och flyttplanering är igång och leds gemensamt av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. De verksamheter som ska flytta in i det nya forskningshuset får framförallt stöd från två projekt programområde FoU och driftsättningsprojektet.

Programområde FoU hanterar bland annat allokering (placering i byggnaden), utrustningsinköp och framtida flöden i huset. Driftsättningsprojektet har tagit fram en plan kring hur och när själva flytten ska ske. 

Patientnära FoU

Lokaler för forskning och utbildning finns också väl integrerade i den kliniska verk­sam­heten. Patientnära forskning och utbildning förutsätter att patienter deltar på ett eller annat sätt. 

För mer information och frågor kontakta:

Porgramområde FoU:

Linda Lindskog,  operativ projektledare

Forskningshuset vid framtida Karolinska Universitetssjukhuset