Vecura

Vecura är en corefacilitet som tillverkar genterapivektorer och cellterapiprodukter för kliniska prövningar. Laboratoriet är en del av Kliniskt forskningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Vecura har  i mer än tio år fungerat som kontraktstillverkare av genterapivektorer till kliniska studier runt om i Europa.

Verksamheten är godkänd av Läkemedelsverket för tillverkning av cell- och genterapiprodukter för kliniska prövningar. Vecura innehar även vävnadsinrättningstillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för hantering av celler och vävnader för patientbehandling. Från Arbetsmiljöverket finns tillstånd för arbete med adenovirus och retrovirus inklusive lentivirus.

Infrastruktur/metoder

Vecuralaboratoriet har lokaler i Novum forskningspark i Huddinge.

Exempel på verksamhetsområden:

 • Cellterapi
 • Plasmidvektorer
 • Virala vektorer
 • Frysförvaring
 • Kvalitetskontroll (QC)

Exempel på forskningsområden

 • Cancer och hematologi
 • Cell, Molecular and Structural Biology
 • Cirkulation och respiration
 • Utvecklingsbiologi och reproduktion
 • Endokrinologi och metabolism
 • Epidemiologi och folkhälsovetenskap
 • Vårdvetenskap
 • Infektion och inflammation
 • Neuroscience

Kontakt

Vecuras personal består av läkare, molekylärbiologer, cellbiologer och ingenjörer. Kompetens och resurser finns för att utveckla skräddarsydda produktionsprocesser.

Vecura erbjuder tjänster till sjukhus, universitet, bioteknikföretag i Sverige och andra europeiska länder.

Dr Pontus Blomberg
Klinisk forskningscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: Pontus Blomberg