Hörsel- dövforum i Stockholms län

Forumet är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Hörselhabilitering barn och ungdom. Vi samordnar, utvecklar och informerar om stödinsatser till barn och ungdomar med hörselnedsättning, deras föräldrar och berörd personal i förskola och skola.

Guide kring förskola och skola  


Aktuella konferenser, kurser m m

 

 

Rapporter och länkar

Kontakta Hörsel- dövforums samordnare

Lena-Marie Wallsten 

Hörselhabilitering Barn och Ungdom
Telefon: 0707-37 36 82
E-post: Lena-Marie Wallsten

Helén Bergstadius

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Telefon: 010-473 5574
E-post: Helen Bergstadius