Rekrytering till Karolinskas nya tematiska organisation

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter att forma sin nya tematiska organisation, för att möta framtida utmaningar och för att skapa en ny nivå av universitetssjukvård. Vårt uppdrag är att ge universitetssjukvård där vård, forskning och utbildning integreras till nytta för patienten.

Den nya organisationen omfattar sju teman och fem funktioner. Under 2016 flyttade delar av verksamheten in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Läs mer om teman och funktioner som ingår i vår nya tematiska organisation:

Teman:

Funktioner: