Remiss- och bildsystemen RIS/PACS är uppgraderade och åter i bruk

RIS och PACS är nu brukbart för Karolinska efter uppgraderingen. Alla verksamheter kan därför återgå till normala rutiner. Vid frågor, kontakta kommunikationsansvarig Lisa-Minolla Perta 076 – 517 49 19.