Thorax Kärlmottagningen

Thorax Kärlmottagningen är den gemensamma öppenvårdsmottagningen för sjukdomar i bröstkorgen och i blodkärl.

Här återfinns mottagningar för allergi, hjärt, kärlkirurgi,lungmedicin och thoraxkirurgi

Alla mottagningar, förutom den thoraxkirurgiska mottagningen, har verksamhet i både Solna och Huddinge.

Vi sköter, förutom uppföljande besök till divisionens kliniker, även mottagningsbesöken för de patienter som remitteras till oss

Är du patient eller närstående?