Patientområde Kraniofaciala sjukdomar

Inom Patientområde Kraniofaciala sjukdomar erbjuder vi högspecialiserad vård för patienter födda med missbildningar eller förvärvade variationer av ansikte och skalle, käksjukdomar eller med behov av högspecialiserad pediatrisk plastikkirurgi.

Vi hanterar ansiktets och skallens sjukdomar och organsystem inkluderandes ansiktsskelett, ögon och ögonhåla, effekter av påverkat intrakraniellt tryck, motorisk funktion i ansiktet inklusive bettfunktion, liksom avvikande utseende.

Vi tillhandahåller toppmodern behandling och vård avseende alla aspekter av hanteringen av barn, ungdomar och vuxna och deras familjer med kraniofaciala sjukdomar. Ofta är patientgrupperna i behov av behandling upprepade gånger under livet och många familjer följs under många år inom patientområdet. Vi arbetar också för att vara ett internationellt erkänt centrum för kraniofacial forskning och utbildning.

Patientområde Kraniofaciala sjukdomar arbetar interdisciplinärt med specialister inom plastikkirurgi, käkkirurgi, neurokirurgi, klinisk genetik, öron-näsa-hals, logopeder, ortodontister med fler. All vård sker integrerat och centrerad kring varje patients behov. Här samlas den högspecialiserade vården för mjuk- och hårdvävnadskirurgi i ansikte, skalle och tuggapparat.

Sambanden mellan patientrelevanta utfallsmått är hög inom patientområdet och samverkan mellan olika discipliner inom patientområdet möjliggör stark klinisk forskning och utveckling. Patientmedverkan är en central del i allt vårt arbete och patientrepresentanter har en självklar plats i våra flödens ledningsgrupper. FoU är en integrerad del i all vår vård och omvårdnad.

Patientområdet är lokaliserad till våra mottagningar och operationsavdelningar i Solna.
Inom patientområde finns tre patientflöden;

  • Skall- och ansiktssjukdomar
  • Käksjukdomar
  • Pediatrisk Plastikkirurgi

Patientområde Kraniofaciala sjukdomar tillhör Temat Trauma och Reparative Medicin (TRM).

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?