Patientområde Graviditet och förlossning

Patientområde graviditet och förlossning är ett av sjukhusets största områden och består av två verksamhetsområden: fostermedicin och obstetrik. Hos oss finns också Amningscentrum som är ett resurscentrum för utbildning av personal.

Graviditet och förlossning - Obstetrik

Området obstetrik finns i Huddinge och Solna, här vårdas kvinnor och barn under graviditet, förlossning och eftervård i samband med både okomplicerad och komplicerad graviditet och förlossning. Karolinskas uppdrag är att utöver alla friska gravida och förväntat normala förlossningar även ta emot sjuka kvinnor med exempelvis koagulationsrubbningar, hjärtsjukdom eller svår diabetes. Vi välkomnar, som enda sjukhus i Stockholm, gravida mellan vecka 22+0 och 26+6. Vår erfarenhet och kompetens att vårda mor och barn i tidig graviditet är unik och möjligheten att vårda de allra mest prematura barnen erbjuds här då högspecialiserad vård på barnsjukhuset, alltid finns i nära anslutning.

Länk till PM och arbetsrutiner på Obstetriksektionen.

 

Centrum för fostermedicin (CFM)

Centrum för fostermedicin finns i Huddinge och Solna. CFM utför ultraljud under graviditet, fosterdiagnostik, fosterterapi och fostervård. CFM har rikssjukvårdsuppdrag för vissa intrauterina behandlingar och terapier. Länk till CFM.

 

Klinikens chefer:

Patientområdeschef inom graviditet, förlossning och fostermedicin Åsa Wijkström asa.wijkstrom@karolinska.se


Centrum för fostermedicin:

Patientflödeschef, PFC Peter Lindgren
Huddinge och Solna
peter.lindgren@karolinska.se
070-6092923

Omvårdnadschef, OVC/vårdenhetschef, VEC
Kerstin Nyberg
kerstin.nyberg@karolinska.se
072-5968347

Graviditet och förlossning:

Patientflödeschef, PFC komplicerad graviditet
Karin Pettersson Huddinge
karin.ma.pettersson@karolinska.se, 070-8121413

Patientflödeschef, PFC förlossning och eftervård

Tekla Lind

Vårdenhetschef, VEC komplicerad graviditet, VEC förlossning och eftervård

Susanne Albertsson

susanne.albertsson@karolinska.se, 072-5968337

Omvårdnadschef, OVC Huddinge förlossning K47 och antenatalavdelning K49 samt BB-avdelningar K77, K86-88:

Kerstin Sjöblom

kerstin.sjoblom@karolinska.se, 070-0856902

Omvårdnadschef, OVC Solna förlossning, antenatalavdelning C20 och BB-avdelningar C13 och C23:

Maria Henricson
maria.henricson@karolinska.se
08-51776192

Fakhri Hashemi
fakhri.hashemi@karolinska.se
08-51772976

Ulrika Nordenback

ulrika.nordenback@karolinska.se, 072-5823360

ST-läkarchef Huddinge och Solna
Elle Wågström
070-4840891

Är du patient eller närstående?

 

Vad är ett patientområde och funktionsområde?