Patientområde Gynekologi och reproduktionsmedicin

Gynekologi

Gynekologi finns både i Huddinge och Solna, där kvinnor vårdas såväl inneliggande som polikliniskt. I Solna utförs den maligna tumörkirurgin. I Huddinge utförs den benigna kirurgin och dagkirurgin. Aborter och komplikationer i tidig graviditet (före vecka 22) behandlas i Huddinge. Sesam City behandlar sexuellt överförbara infektioner.

Gynekologisk akutmottagning finns i Huddinge, K 69.

Reproduktionsmedicin

Reproduktionsmedicin finns i Huddinge och är specialiserade på komplicerad behandling av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor. Här utförs assisterad befruktning som till exempel IVF samt tredjepartsdonationer.

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utför vi spermaanalyser inför fertilitetsbehandling vid ofrivillig barnlöshet och fertilitetsutredningar och tar emot män som är i behov av fertilitetsbevarande åtgärder. Vi gör också efterkontroll efter vasektomier och har donationsverksamhet.

Är du patient eller närstående?

 

Vad är ett patientområde och funktionsområde?