Respirationsmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Respirationsmottagningen vid Barnrespiratoriskt Center utreder och påbörjar behandling med noninvasiv ventilation (NIV) i första hand polikliniskt hos barn med nedsatt andningsfunktion.

Barn som föds med någon svårare form av neuromuskulär sjukdom, craniofaciella missbildningar eller störningar i centrala andningsregleringen utreds med andningsregistrering under sömn och behandlas med non-invasivt (NIV) andningsstöd vid Respirationsmottagningen. En stor grupp är barn i behov av CPAP vid sömnapné syndrom. 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till SU-Barn LungAllergi mott

Pappersremiss adresseras till
Respirationsmottagningen, C8:28
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter
Docent Agneta Markström
Agneta.Markstrom@sll.se
Telefon 08-517 741 54

Sjuksköterska Kerstin Sundell
Telefon 08-517 741 54

Verksamhetsansvarig

Patientflödeschef
Jon Konradsen
Telefon 08-517 752 05

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?