Kliniska Prövningsenheten, Röntgen Solna

Vi är en enhet inom Röntgenkliniken Solna som erbjuder utbildning, administrativ support och dedikerad radiologisk expertis till prövare inom klinisk forskning där bilddiagnostiska undersökningar ingår. Vi arbetar med kvalitetssäkring enligt Good Clinical practice, GCP, och enligt International Conference on Harmonization, ICH, och ingår i klinikens forskningssektion.

Vi erbjuder

  • Stöd och experthjälp för forskare i radiologiska frågor
  • Hjälp åt forskare och företag att kvalitetssäkra röntgenundersökningar. Detta sker genom kontakt med prövare och forskningssköterskor på andra kliniker samt arbete med tidig aktiv delaktighet för involverad röntgenpersonal i planering, genomförande och avslutande av studier.
  • Information och utbildning till röntgenpersonal om GCP och bilddiagnostiska utvärderingar.
  • Undervisning utanför Röntgenkliniken om kvalitetssäkring av bilddiagnostik, bland annat i forskarutbildningskurser
  • Information och utbildning till röntgenpersonal om GCP och röntgenutvärderingar.
  • Undervisning utanför Röntgenkliniken om kvalitetssäkring av röntgenundersökningar

Kontakta oss gärna

Gemensam e-post för kliniska prövningar
Skicka e-post

Lennart Blomqvist
Forskargruppsledare, Adjungerad professor
Skicka e-post

Chikako Suzuki
Medicinskt ansvarig
Skicka e-post

Yvonne Eriksson-Alm
Forskningssköterska, sektionsledare
Telefon: 08-517 798 55
Skicka e-post

Lena Jutehed
Forskningssköterska
Telefon: 08-517 707 00
Skicka e-post