Reumatologkliniken

Reumatologkliniken Karolinska är landets största reumatologklinik och har verksamhet i både Huddinge och Solna. Vi utreder och behandlar patienter med misstänkta eller säkerställda reumatologiska systemsjukdomar och inflammatoriska led- och ryggsjukdomar.

Reumatologisk slutenvård

På Reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset finns den enda slutenvårdsavdelningen för reumatologi i Stockholms läns landsting med 20 vårdplatser, avd D26 på Karolinska/Solna.På avdelningen bedrivs högspecialiserad utredning och vård av patienter med känd eller misstänkt inflammatorisk reumatisk sjukdom.Intagning till avdelningen sker antingen akut eller elektivt, från Karolinska eller andra sjukhus.

Vid önskemål om övertag från andra sjukhus ta kontakt med klinikens reumatologkonsult som kan nås via växeln i

Huddinge telefon 08-585 800 00 och Solna telefon 08-517 700 00.


Telefontider:
Huddinge vardagar kl 8-16
Solna vardagar 8-20, helger kl 8-16

Är du patient eller närstående?