Funktionsområde Akut kirurgi och transplantation Huddinge

Vi ger bland annat anestesi- och operationsservice till sjukhusets opererande enheter i Huddinge.

Anestesi och operation

Anestesi- och operationsavdelningen har en samlad verksamhet med 25 operationssalar. Vi bistår ett 20-tal kundkliniker med anestesi /sedering i samband med operation och annan extern verksamhet.

Under funktionsområde akut kirurgi och transplantation, utförs planerad verksamhet i samarbete med våra kundkliniker och dygnet runt utförs även akuta operationer. Anestesimottagningen tar emot patienter för anestesibedömning före operation.

Besöksadress

Perioperativ medicin och intensivvård, PMI
Plan 3, adress K32/B32
141 86 Huddinge

 

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?