Onkologiska kliniken

Sveriges största cancerklinik behandlar patienter på Radiumhemmet och Danderyds sjukhus. Vi behandlar patienter med fastställd cancersjukdom. I de allra flesta fall görs utredningen av husläkaren.

Behandling av cancersjukdomar

Vi behandlar alla typer av cancersjukdomar och ger alla typer av icke-kirurgisk cancerbehandling. De vanligaste behandlingsformerna är cytostatikabehandling (cellgifter), strålbehandling (radioterapi) samt övrig medicinsk behandling till exempel målsökande läkemedel (antikroppar, radioaktiva substanser, hormoner och hämmare av tillväxtfaktorer).

I de flesta fall sker utredning och diagnos vid andra kliniker. Därefter remitteras patienter med cancersjukdom till oss för behandling och i vissa fall uppföljning. Vi erbjuder även rehabilitering samt psykosocialt stöd till våra patienter.

Sveriges största cancerklinik

Den onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är Sveriges största cancerklinik. Vi har 220 000 patientbesök per år i öppenvård och 4 200 vårdtillfällen inom slutenvård (inneliggande vård). Vi har cirka 600 medarbetare. Organisatoriskt finns verksamheten vid Radiumhemmet i Solna och Danderyds sjukhus.

Är du patient eller närstående?