Neurologiska kliniken

Kliniken ansvarar för högkvalificerad neurologisk sjukvård, forskning och utveckling i samarbete med Karolinska Institutet. Vårdenheterna är belägna både i Huddinge och i Solna samt en filialmottagning i Liljeholmen. 

Vår verksamhet består av diagnostik och behandling av sjukdomar eller skador i centrala och perifera nervsystemet samt musklerna samt forskning och undervisning kring denna sjukdomsgrupp.

Neurologiska kliniken ansvarar primärt för neurologisk vård i hela Stockholms län och har också en omfattande region- och rikssjukvård.

Är du patient eller närstående?