Neurokirurgiska kliniken

Neurokirurgiska kliniken är en högspecialiserad regionsklinik för neurologisk kirurgi, det vill säga kirurgi i hjärna och ryggmärg. Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är internationellt välkänd och landets största neurokirurgiska klinik. Upptagningsområdet är hela Stockholms län samt Gotlands län vilket omfattar ca 2,2 miljoner invånare. Även patienter från andra län behandlas efter specialistvårdsremiss och patienter från utlandet tas emot efter överenskommelse med Stockholm Care.

Specialiteten behandlar hjärntumörer, aneurysm och andra kärlsjukdomar i hjärnan, spinala sjukdomar, trauma mot huvud och rygg samt vissa smärttillstånd, epilepsi och Parkinsons sjukdom (funktionell neurokirurgi). Kliniken består av en operationsavdelning, en neurointensivvårdsavdelning (NIVA), en intermediärvårdsavdelning (NIMA), två neurokirurgiska vårdavdelningar (R14, R16) samt neurokirurgiska mottagningen. Kliniken har också ansvar för regionens barnneurokirurgi. Denna kirurgi utförs på Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset Solna, där neurooperationssal, barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och neuropediatrisk vårdavdelning är placerade.

Kliniken har även ett eget forskningslaboratorium för experimentell neurokirurgi och använder flera av de senaste metoderna inom molekylärbiologi och bildanalys.Är du patient eller närstående?