Levercentrum

Vi har tillgång till de senaste forskningsrönen och de modernaste behandlingarna. Vi är ett komplett centrum och erbjuder all samlad kompetens om leversjukdomar.

Excellens genom samarbete

Levercentrum omfattar de kliniker på sjukhuset som arbetar med leversjukdomar. Vi samarbetar dagligen över klinikgränser för att på ett multidisciplinärt sätt omhänderta våra patienter på bästa sätt.

Vi behandlar cirka 1 700 inneliggande patienter och har cirka 18 000 mottagningsbesök per år. Vi utför levertransplantationer på barn och vuxna. Den första levertransplantationen i Sverige utfördes hos oss 1984. Sedan dess har vi genomfört ca 1 300 levertransplantationer.

För dig som är remittent till Levercentrum

Nyheter från Levercentrum

Är du patient eller närstående?

Webbredaktör: Åsa Catapano

Granskare: Annika Bergquist , Överläkare

Uppdaterad: