Vill du delta i Klinisk prövning

För utvärderingen av nya läkemedel behöver vi på Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet hjälp av friska (forskningspersoner) som kan delta i kliniska läkemedelsprövningar. Genom att delta i en klinisk forskningsstudie kan du bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya och effektivare medicinska behandlingar.

Alla män och kvinnor från 18 år och uppåt är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i kliniska prövningar som vi på Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet genomför. Din anmälan innebär inte att du förbinder dig till något. Den innebär heller ingen garanti för att du kommer att erbjudas att bli forskningsperson. För att bli forskningsperson måste du ha ett svenskt personnummer, tala och förstå svenska. Dessutom måste du uppfylla olika studiespecifika kriterier.

Ditt deltagande som forskningsperson är en mycket betydelsefull del av den kliniska forskningen.

Vad innebär det att delta i en klinisk studie?

Inför ett eventuellt deltagande i en klinisk prövning kommer du att få information och ges möjlighet att ställa frågor om studien. I vissa fall kan prövningarna enbart innebära en enkel blodprovstagning, i andra fall kan du få stanna kvar på prövningsenheten över natten, kanske flera nätter.

Som forskningsperson kommer du att bli väl omhändertagen och du får en ekonomisk ersättning för ditt deltagande. Innan studien startar får du genomgå en hälsoundersökning. Deltagande i en prövning kan innebära ett visst obehag i form av blodprovstagningar och ibland tidsödande kontroller. Biverkningar kan förekomma, men forskningspersonens säkerhet och välbefinnande kommer alltid först. Under studiens gång har du tillgång till medicinsk expertis i form av erfarna läkare och sjuksköterskor som noga övervakar din hälsa.

Vill du bli forskningsperson?

KFP har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsstudier

Vi arbetar enligt Good Clinical Practice (ICH-GCP) och lägger mycket stor vikt vid kvalitet och säkerhet. Vid enheten tjänstgör specialistutbildade läkare och diplomerade sjuksköterskor med lång erfarenhet av kliniska prövningar.

Alla kliniska prövningar är godkända av Etikprövningsnämnden. Oftast krävs också tillstånd från Läkemedelsverket. Personuppgifter som samlas in under en klinisk prövning hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL). Prover, som sparas, förvaras i en så kallad biobank enligt Biobankslagen.

Läs mer om vår verksamhet

Länk till sidan Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet