Våra kurser och seminarier

Kliniken arrangerar farmakologiska vetenskapliga seminarier i samarbete med avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet på onsdagar kl 14.30-15.30. De är ofta på engelska. Seminarierna ges antingen av vår egen personal eller av inbjudna föreläsare. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Dessutom utbildar vi företagshälsovården och beroendevården i drogtestning och anordnar kurser några gånger per år.

Onsdagsseminarier klinisk farmakologi

 MRO-återträff för dig som har gått MRO- eller provtagarkurs

 • Nästa återträff för 2018 är inte planerad ännu

MRO-utbildning för företagsläkare:

MRO- (Medical Review Officer) utbildningen genomförs av Karolinska universitetslaboratoriet i samarbete med Sveriges Företagshälsor. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.

Kursinnehåll

 • olika preparat och deras farmakologiska verkan
 • förekomst av alkohol och narkotika i arbetslivet
 • risker med alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet
 • möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka narkotikaanvändning
 • analysmetoder och tolkning av narkotikatester
 • kvalitetssäkerhet från provtagning till provsvar (Chain of custody)
 • översikt om olika alkoholmarkörer
 • arbetsrättsliga aspekter på narkotikatestning
 • behandlingsmetoder vid beroendetillstånd

Särskilt uppmärksammas kliniska erfarenheter av MRO-arbete och narkotikatester i arbetslivet.

Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom företagshälsovård och annan verksamhet inom hälso- och sjukvård.

Ansvariga för utbildningen är Olof Beck, professor vid KI och Ulric Hermansson, universitetslektor vid KI.

 Provtagarkurs för företagssköterskor

 • Nästa kurstillfälle: 12-13 oktober 2017

Tvådagarskurs som vänder sig till dem som praktiskt genomför drogtestprovtagning. Anordnas 1-2 gånger per år. Kursen behandlar de flesta aspekter på drogtester i arbetslivet.

Kursinnehåll:

 • narkotiska preparat
 • beroendets neurobiologiska mekanismer - hjärnans belöningssystem
 • narkotika och risker i arbetslivet och en möjlig modell
 • testernas möjligheter och begränsningar
 • provtagningsrutiner
 • kvalitetssäkra tester
 • alkoholmarkörer
 • MRO-rollen
 • behandling av narkotikamissbruk/beroende
 • studiebesök på lab

Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Anmälan till kursen är bindande och görs nedan. När du har fyllt i samtliga fält och skickat intresseanmälan får du en bekräftelse på att den är mottagen.

Antal platser: 30

Pris:

Lokal: Karolinska Huddinge (exakt lokal meddelas senare)

Anmälan senast


Anmälan

Vid frågor kontakta:
Gunilla Svärd, kurssamordnare, E-post