Infektionskliniken

Infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna utgör landets största specialistenhet för infektionssjukvård

Öppenvård

På våra infektionsmottagningar utreder och behandlar vi alla typer av akuta och kroniska infektioner. Dit hör t.ex. hepatit, hiv, tuberkulos och infektioner i centrala nervsystemet (CNS).

I samarbete med Beroendecentrum Stockholm och Capio Maria driver vi en sprututbytesmottagning vid St:Görans sjukhus och sedan februari 2015 organiseras även Immunbristenheten på Karolinska under kliniken.

Slutenvård

På infektionskliniken finns tre slutenvårdsenheter,  två i Huddinge och en i Solna.
Inom enheterna bedrivs specialiserad infektionssjukvård dygnet runt, med inriktning på svåra och smittsamma infektionssjukdomar, kroniska infektioner samt tropiska sjukdomar.

Alla avdelningarna har en samlad kompetens för alla infektionssjukdomar, men på grund av bättre "isoleringsmöjligheter" vårdas mycket smittsamma patienter främst i Huddinge.

Är du patient eller närstående?