Hudkliniken

Hudkliniken har i uppdrag att tillhöra SLL:s universitetssjukhus med ansvar för specialiserad och högspecialiserad dermatovenerologi. Uppdraget omfattar också huvudansvar för dermatovenereologisk forskning och utbildning av studenter i samverkan med Karolinska Institutet.

Hudklinikens verksamhet domineras av öppenvård inom dermatologi och venereologi. Den största delen är lokaliserad till Solna, men i Huddinge finns en konsultverksamhet och den venerologiska verksamheten är förlagd till Karolinska Huddinge och Sesam City på Norra Bantorget.

Vår verksamhet är indelad i tre sektioner: Inflammation, Tumör och Sesam.

Är du patient eller närstående?