Screeningaudiometrisk hörselkontroll för skolsköterskor

Välkommen till denna återkommande kurs där skolsköterskor får både praktisk och teoretisk kunskap kring hörselscreening och elever med hörselnedsättning.

Kursen är fullsatt. Välkommen med anmälan nästa gång!

18-19 oktober 2017 klockan 8:30 - 15:30

Plats: Hörselhabilitering Barn och Ungdom, Rosenlunds sjukhus, plan 8, Tideliusgatan 12, Stockholm

Kostnad: 4800 kr. I priset ingår kaffe/te och frukt. Kostnaden faktureras vid kursstart

Program: Undervisning och gruppövningar i hörselscreening samt föreläsningar om medicinska, tekniska, pedagogiska och psykosociala frågor kring elever med hörselnedsättning.

Se hela programmet här

Varje deltagare ska ta med en audiometer till kursen. Audiometern bör vara genomgången och kalibrerad under det senaste året.

Intyg lämnas vid kursens slut.