Konsultation - hörselhjälpmedel

Den 1 april startar den nya konsulentverksamheten på Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Hörsel- och Balanskliniken har nu även uppdraget att vara ett kunskapsstöd för länets förskrivare av hörselhjälpmedel.

Konsulenterna ger audionomer som förskriver hörsel­­hjälpmedel och tekniker svar på frågor om:

- regelverk kring hjälpmedelsförskrivning
- upphandlat hjälpmedelssortiment
- kombinationer av olika upphandlade hörselhjälpmedel

Hörsel- och Balanskliniken kan även konsulteras i särskilda patientärenden. Konsulenterna har expertkunskap inom områdena hörselhjälpmedel och alternativ telefoni och ger även råd om egenansvarsprodukter.

Informationsblad

Kontakt

Måndag: 12.30 - 14.30
Tisdag, onsdag, torsdag, fredag: 8.30 - 10.30

Telefon: 072-582 33 26

E-post: Konsultation hörselhjälpmedel

Avtalsfrågor

Verksamhetschefer kan kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i avtalsfrågor.

Kontakt: Kerstin Malmgren
E-post: Kerstin Malmgren