Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Möter ni ungdomar med hörselnedsättning som ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Under hösten är de välkomna på praktikbesök på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Praktikbesöket innebär att eleven får följa ett av våra gymnasieprogram under tre dagar.

Elever som läser integrerat är välkomna den 1-3 december 2015.

Elever från de statliga specialskolorna är välkomna den 8-10 december 2015.

Sista anmälningsdag är den 30 oktober 2015. Mer information och anmälningsblanketter finns på www.orebro.se/riksgymnasiet

Riksgymnasiet finns i Örebro och är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller grav eller generell språkstörning. Vi erbjuder 17 nationella program och alla introduktionsprogram.