Funktionsområde Medicinsk psykologi

Hos oss arbetar specialister inom klinisk psykologi och neuropsykologi. Vi har särskild kunskap om och erfarenhet av patienter med somatiska sjukdomar och funktionshinder. På Beteendemedicinsk smärtbehandling arbetar psykologer tillsammans med läkare och sjukgymnast.

Öppenvårdsmottagningar

Mottagningsverksamhet bedrivs i Huddinge, M42, och i Solna, S1:04 Norrbackahuset och P8b:01 Radiumhemmet. Vi tar emot patienter som drabbats av sjukdom eller skada. Patienterna erbjuds behandling och/eller utredning.

På Beteendemedicinsk smärtbehandling tar vi emot patienter, både barn och vuxna från hela landet, med långvarig smärta.

Psykologisk behandling

Vi är specialiserade på att förstå psykologiska processer vid somatisk sjukdom och funktionshinder och behandlingsmässiga implikationer av dessa. Sambanden mellan psykologiska och fysiologiska faktorer liksom mellan hälsa och beteende står i fokus.

Vi väljer behandlingsmetod utifrån frågeställning och patientens enskilda behov.

Neuropsykologisk utredning

Vi har särskild kunskap om och erfarenhet av att utreda och bedöma kognitiva och emotionella funktioner hos personer med somatiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Vi tar emot remisser på patienter och anhöriga med psykologiska reaktioner kopplat till somatisk sjukdom, förlossning, kroppsskada, trauma eller medicinsk behandling/åtgärd.

Långvarig smärta

På Beteendemedicinsk smärtbehandling tar vi emot vuxna och barn, från hela landet, med långvarig smärta. Där arbetar psykologer, läkare och sjukgymnast i team för att hjälpa patienten.

Remiss

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post.

Take Care: Psykologkliniken (gäller både Huddinge och Solna):

Karolinska Universitetssjukhuset
Funktionsområde Medicinsk psykologi
S1:04 Norrbacka
171 76 Stockholm

Take Care: S-Smärt-C Beteendemed.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Smärtcentrum
Beteendemedicinsk smärtbehandling
P8b:01
171 76 Stockholm

Handledning och utbildning

Behov av handledning eller utbildning för din personalgrupp? Kontakta oss gärna för information och diskussion om vad vi kan erbjuda. Vi deltar även i utbildning av psykologer vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet genom att erbjuda kandidatplatser och handledning samt PTP-tjänster till färdigutbildade psykologer för erhållande av psykologlegitimation.

  

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?