Tema Åldrande

Tema Åldrande i Huddinge är Stockholms enda universitetsklinik för geriatrisk slutenvård. Här bedrivs vård, forskning och utbildning inom geriatrik. Till temat kommer äldre patienter som ofta har flera samtidiga sjukdomar eller som behöver rehabiliteras efter sjukdom eller operation. Inom öppenvården görs trafikmedicinska utredningar, minnesutredningar och genetiska utredningar.

Inom temat finns 6 vårdavdelningar för inneliggande vård och 2 öppenvårdsmottagningar. Upptagningsområdet är patienter folkbokförda i Huddinge eller Botkyrka kommun eller i stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda tema.aldrande.karolinska@sll.se

Intagningsläkare/bakjour kan nås dygnet runt på telefonnummer 08-585 855 10.
Vid administrativa eller samordnande frågor, kontakta koordinator/sjuksköterska måndag-torsdag 07:30-16:00, fredag 07:30-15:00 på telefonnummer 08-585 854 23.

Remisser

På remissen för inneliggande vård bör patientens vårdbehov framgå samt när patienten behöver komma in. Det är därför viktigt att du som remitterar har träffat patienten de närmaste dagarna för att en aktuell bedömning av patientens hälsotillstånd ska finnas. Behöver patienten komma inom 2-5 dagar går det bra att skriva en elektronisk remiss i Take Care. Det går också bra att faxa din remiss på nummer 08-585 854 82. Dina kontaktuppgifter som remittent samt nummer till ansvarig disktriktssköterska ska också framgå i remissen. Läkemedelslista, eventuella provsvar och aktuella egna journaler bifogas remissen om informationen inte finns i Take Care.

Transporthjälp

När vi bedömt remissen kommer du att kontaktas för besked om när vi kan ta emot patienten och till vilken avdelning. Din uppgift inom primärvården är då att meddela patienten och bedöma vilken typ av transport som krävs och att hjälpa patienten med detta.

Remisser till Minnesmottagningen och Genetiska enheten

Per post till:
Geriatriska minnesmottagnigen M51
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Via Take Care: Geriatrik, minnesutredning, H-ger mitt/minnesutredning M51
Via fax: 08-585 864 65

 

Är du patient eller närstående?