Gastrocentrum

Gastrocentrum Karolinska universitetssjukhuset behandlar patienter med specialiserade och högspecialiserade tillstånd i mag- och tarmkanalen, levern, gallvägarna och bukspottkörteln samt patienter med traumaskador. Vi är lokaliserade till både Huddinge och Solna.

Alla våra läkare har specialistkompetens i gastroenterologi och lång erfarenhet av undersökning och behandling av gastroenterologiska sjukdomar. Vi har även specialistutbildade sjuksköterskor inom vår verksamhet.

Gastrocentrum består av flera sektioner som dagligen samarbetar för att på bästa sätt omhänderta våra patienter. Vi har även ett nära samarbete med andra kliniker på sjukhuset som ingår i vårdkedjan. 

Vi behandlar cirka 11 000 inneliggande patienter och har cirka 36 000 mottagningsbesök per år.

På Gastrocentrum utförs bedömning, utredning och behandling av patienter med alla typer av sjukdomar och symtom från mag-tarm kanalen. Vi behandlar patienter med kirurgiska och medicinska diagnoser i mag- tarmkanalen, levern, gallvägarna och bukspottkörteln samt patienter med traumaskador.

Några exempel på sjukdomar som behandlas är IBS (inflammatory bowel disease), magsår, glutenintolerans, laktosintolerans, diarré, förstoppning, ulcerös colit, Crohns sjukdom, leversjukdomar, misstänkta tumörer, etc.

Nedan finns information om de olika sjukdomar och diagnoser som respektive sektion på Gastrocentrum utreder och behandlar. Du kan även läsa om remissförfarande och kontakt hit. 

För dig som är remittent till Gastrocentrum

Forskning och Utbildning

Forskningen på Gastrocentrum bedrivs vid fem institutioner på Karolinska Institutet och är väl integrerad med den kliniska verksamheten. Läs mer om vår forskning

Gastrocentrum erbjuder kurser och utbildningstillfällen inom områden kirurgi och medicin. Läs mer om våra utbildningar

För dig som är ST-läkare

Är du patient eller närstående?

Webbredaktör: Jana Kozanli

Granskare: Karouk Said , Områdeschef-Funktion/Patient

Uppdaterad: