Akutsortiment

Ett urval av kliniskt kemiska analyser finns tillgängliga dygnet runt, alla veckans dagar. Det lokala akutsortimentet kan variera något mellan våra olika sjukhuslaboratorier.

För ett fåtal analyser finns inskränkningar, se kommentar vid respektive analys.

Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment och vill att dessa skall skickas utanför ordinarie tur måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta. Vårdgivaren står för transportkostnaden, men laboratoriet ombesörjer transporten.

Akutsortimentslistor Klinisk kemi

Akutsortiment farmakologiska laboratoriet