Informationsmaterial för beställning och nedladdning

Här finner du olika typer av informationsmaterial från CMMS som du antingen kan ladda ned eller beställa gratis från oss i tryckt format.

Vården kan kostnadsfritt beställa informationsbroschyren samt affischen om PKU-provet som tryckt material. Det tryckta materialet kan i dagsläget endast erbjudas vårdgivare som kommer i direktkontakt med gravida kvinnor innan nedkomst, det vill säga mödravårdscentraler, barnmorskemottagningar eller motsvarande. Dessa kan i sin tur dela ut materialet till blivande föräldrar i samband med mödravårdskontroll.

Övrigt informationsmaterial finns endast tillgängligt för nedladdning.

Informationsmaterial för nedladdning eller beställning

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida