Ackreditering

CMMS är ackrediterade av SWEDAC. Här är en lista på de analyser som för närvarande ingår i ackrediteringen.

 • 3-hydroxybutyrat
 • Aminolevulinsyra
 • Aminolevulinsyradehydratas
 • Erytrocyter, volymfraktion
 • Hemoglobin
 • Homocystein och Metionin
 • L-karnitin
 • Porfobilinogen
 • Porfobilinogendeaminas
 • Porfyriner
 • Porfyriner, fraktionerade

Nyföddhetsscreeningen med PKU-provet

 • Biotinidas vid screening för biotinidasbrist
 • Galaktos-1-fosfat-uridyltransferas vid screening för galaktosemi

Aminosyror

 • a-aminobutyrat (ABA)
 • Alanin (ALA)
 • Arginin (ARG)
 • Asparagin (ASN)
 • Aspartat (ASP)
 • Citrullin (CIT)
 • Cystin (CYS)
 • Fenylalanin (PHE)
 • Glutamat (GLU)
 • Glutamin (GLN)
 • Glycin (GLY)
 • Histidin (HIS)
 • Isoleucin (ILE)
 • Leucin (LEU)
 • Lysin (LYS)
 • Metionin (MET)
 • Ornitin (ORN)
 • Prolin (PRO)
 • Serin (SER)
 • Taurin (TAU)
 • Treonin (THR)
 • Tryptofan (TRP)
 • Tyrosin (TYR)
 • Valin (VAL )

Läs om ackreditering hos SWEDAC

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida